بی تردید یکی از مهم ترین کارهای ورزشی در کنار ورزش عالی و خوب در عصر جدید داشتن روحیه قوی و اخلاق با منش خوب و نیک است بناربراین هر ورزشکاری بایستیدر کنار ورزش به بزرگان و پیشکسوتان خود و جامعه احترام قائل شود تا آینده خوب و از تجربیات آنها استفاده نمایید .

 

 

 

 

 

  

 

 

منبع : خبر هایی از علیشاه |جام رمضان سال ۱۳۹۱ همراه با پیشکسوتان علیشاهی
برچسب ها : کنار ورزش