‎کاهش فشار خون:
‎آتنولولول، آملو دیپین، کاپتو پریل، انالا پریل، کلروتیازید، دیلتیازم، پروپرانول، پرازوسین، متیل دوپا، لازیکس

‎ضد اضطراب:
‎آلپرازولام ، کلر دیازپوکسید ، کلونازپام

‎ضد افسردگی:
‎سیتا لوپرام ، ایمی پرامین ، هالو پریدول ، نور تلیپتلین

‎درد گوارشی:

سایمتادین ، رانیتیدین ، بلادونا ، کلینیدیوم سی ، امپرازل


‎کاهش چربی خون:
‎آترو استاتین ، سری واستادین ، جم فیبروزول

‎اسهال و دل پیچه:
‎بیسموت ، دیفنوکسیلات ، هیوسینآ

‎ضد تشنج:
‎کارباماز پین، دیازپام، فنوباربیتال

‎حساسیت فصلی:
‎لورتادین، آنتی هیستامین، سیترزین

‎آنتی بیوتیک:
‎ایمی پنم، سفالوزین، سفتریاکسون، سفتازیدیم، جنتامایسن، پنی سیلین ها


‎ضد خارش:
‎کالامین سی ، پرو متازین ، آنتی هیستامین ها

‎تنظیم ضربانات قلبی:
‎پروپرانول ، دیگوکسین

منبع : خبر هایی از علیشاه |درمان بیماریهای مختلف روزمره که شاید مشکلاتی کمی ایجاد نمایید
برچسب ها : ‎کاهش