با آرزوی قبولی عزاداری شما همشهریان عزیز 

مبالغ اهدایی علیشاهیان مقیم تهران جهت احداث ساختمان مرکز درمانی تخصصی علیشاه

که این مبالغ ذکر شده به صورت وعده وعیدی است که از طرف این آقایان گرفته شده است و در ادامه مطلب بدور

از تجمل گرایی و شهرت گرایی اسامی اصلی آقایان پر مهر در ادامه مطلب گذاشته می شود .

باتشکر .

 

1. آقای حاج حسن افخمی 100.000.000 ریال

2. آقای محمود رضا آقاپور 30.000.000 ریال

3. آقای محمد لطفی 100.000.000 ریال

4. آقای نادعلی کریم نژاد 50.000.000 ریال

5. آقای ابوالفضل بابایی هزینه ایزوگام مرکز درمانی

6. برادران غفاری 150.000.000 هزینه مصالح 

7. آقای علیرضا اصلانی 10.000.000 ریال

8. بازرگانی برادران اصلانی 30.000.000 ریال

9. آقای ابوالفضل اصغریان 20.000.000 ریال

10. آقایان محمد و علی امری 20.000.000 ریال

11. گروه صنعتی خلاق چوب(حسنعلی پور) 30.000.000 ریال

12. آقای مصطفی حسنعلی پور 10.000.000ریال

13. آقایان قربان و بهمن امری 20.000.000 ریال      

14. آقای علیرضا صیفی 20.000.000 ریال

15. آقای محمد قربانی 10.000.000 ریال

16. اقای محمد علی جعفرزاده 10.000.000 ریال          

17. آقای محسن قربانی 30.000.000 ریال

18. آقای محمد قربانی 5.000.000 ریال

19. آقایان علی و یونس یغمایی 10.000.000 ریال

20. آقایان رضا و محمد زمینی 20.000.000 ریال

21. آقای اصغر موسویان 30.000.000 ریال

22. آقایان محمد وصمد حسنعلی پور 30.000.000 ریال

23. آقای ابوالفضل صفری 20.000.000 ریال

24. اقای محمد علی آقاپور 20.000.000 ریال

25. آقای بایرامعلی عالی علیشاه 10.000.000 ریال

26. آقای علی محمود زاده 10.000.000 ریال

27. آقای ولی شالچی 30.000.000 ریال

28. آقایان مرتضی و مصطفی نظریان 50.000.000 ریال

29. آقای فریدون و یعقوب دارمشک 50.000.000 ریال

30. آقای صمد انصافی 15.000.000 ریال

31. آقای بهار قهاری 50.000.000 ریال

32. آقای قهرمان کاظمی 10.000.000 ریال

33. آقای ابراهیم علیمرادی 10.000.000 ریال

34. آقای علی سالخورده 10.000.000 ریال

35. آقای بهارعلی زینالی 20.000.000 ریال

36. آقای حاج ابراهیم اصغری 30.000.000 ریال

37. آقای حاج خلیل دارمشک 20.000.000 ریال

38. آقای بهمن آقاپور 20.000.000 ریال

39. خانم دکتر سلمانی و مادر 30.000.000 ریال

40. آقای رسول شقاقی 10.000.000 ریال

41. آقای حسین پناهی 20.000.000 ریال

42. آقای کاظم حسنعلی پور 20.000.000 ریال

43. آقایان قربانعلی و مرتضی آصفی 10.000.000 ریال

44. آقای قهرمان صادقی 10.000.000 ریال

45. آقای جعفر محمودزاده 5.000.000 ریال

46. آقایان وحید و سعید حسنعلی پور 5.000.000 ریال

47. آقای رستم علیشاهی 10.000.000 ریال

48. آقای اکبر کرامتی 10.000.000 ریال

49. اقای امیر سالخورده 10.000.000 ریال

50. اقای اسماعیل علمی 10.000.000 ریال

51. آقای حاج حیدر افخمی 25.000.000 ریال

52. آقای امین افخمی 5.000.000 ریال

53. آقای علی افخمی 10.000.000 ریال

54. آقای هدایت فاتحی 10.000.000 ریال

55. آقای یوسف اصغریان 10.000.000 ریال

56. آقای علی اصغریان 10.000.000 ریال

57. آقای ولی اصغریان 10.000.000 ریال

58. آقای افشین اصغریان 5.000.000 ریال

59. آقای جعفر علمی 20.000.000 ریال

60. آقای رضا اصلانی 20.000.000 ریال

61. آقای احد سلمانی 20.000.000 ریال

62. آقای حمید رسول زاده 5.000.000 ریال     

63. اقای مهدی امری 10.000.000 ریال

64. آقای قربانعلی شکاریان 10.000.000 ریال

65. آقای حاج عباس شکاریان 10.000.000 ریال

66. سرکارخانم زینب کریم نژاد 10.000.000 ریال

67. آقای عسگر حبیبیان 20.000.000 ریال

68. آقای علی علمی 20.000.000 ریال

69. آقای کاظم بابایی به اتفاق همسر گرامی 50.000.000+ 20.000.000 ریال

70. آقای جعفر سلمانی 20.000.000 ریال

71. آقای حبیب اسلامی 20.000.000 ریال

72. آقای مسعود اسلامی 25.000.000 ریال

73. آقای حاج منوچهر اسلامی به اتفاق همسر گرامی 20.000.000 +5.000.000 ریال 

74. آقای ابوالفضل اسلامی 10.000.000 ریال

75. آقای مهدی اسلامی 5.000.000 ریال

76. آقای امید اسلامی 5.000.000 ریال

77. اقایان محمدرضا وناصر فراقی 50.000.000 ریال

78. آقای ابوالفضل کریم نژاد 5.000.000 ریال

79. اقای سعید اسلامی 10.000.000 ریال

80. آقای حاج محسن حضرتی 20.000.000 ریال

81. آقایان رضا و عباس بابایی 10.000.000 ریال

82. آقای مهدی اصغریان 15.000.000 ریال

83. اقای سلیمان مطلب زاده 15.000.000 ریال

84. آقای تورج مطلب زاده 5.000.000 ریال

85. آقای حاج عزت اله آقاپور 25.000.000 ریال

86. آقای حاج حمید رضایی 20.000.000 ریال

87. آقای مهدی سلمانی 5.000.000 ریال

88. آقای سهراب اصلانی 5.000.000 ریال

89. آقای جواد فائضی 10.000.000 ریال

90. آقای رسول فائضی 10.000.000 ریال

91. آقای حمیدرضا جوادی 20.000.000 ریال

92. آقای محمد غفاری 20.000.000 ریال

منبع : خبر هایی از علیشاه |خیران و نام آوران علیشاهی که نام علیشاه را بر قله کوه به نمایش میگذارند
برچسب ها : ریال ,آقای ,آقایان ,محمد ,اقای ,اسلامی ,آقای ابوالفضل ,آقای محمد ,آقای جعفر ,آقای مهدی ,کریم نژاد